Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Planuri de afaceri


Rezultatele evaluarii planurilor de afaceri [Rezultate evaluare planuri de afaceri]

Rezultatele evaluarii eligibilitatii administrative a planurilor de afaceri [Rezultate evaluare eligibilitate administrativa]

Planuri de afaceri depuse in perioada 1-23 noiembrie 2018 [Planuri de afaceri depuse]