Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Planuri de afaceri


Instruire privind efectuarea stagiilor de practica/mentorat si documentele necesare [Instruire privind efectuarea stagiilor de practica/mentorat si documentele necesare]

     Acord pentru efectuarea stagiului de practica/mentorat [Acord efectuare stagiu]

     Dosarul de practica/mentorat [Dosar practica/mentorat]

     Adeverinta practica/mentorat [Adeverinta practica/mentora]

     Declaratie disponibilitate Mentor [Declaratie disponibilitate Mentor]

     CV Mentor [CV Mentor]

     Adeverinta Mentor [Adeverinta Mentor]


Informare privind efectuarea stagiilor de practica/mentorat [Informare privind efectuarea stagiilor de practica/mentorat]

Rezultatele finale ale evaluarii planurilor de afaceri [Rezultate finale evaluare planuri de afaceri]

Rezultatele re-evaluarii planurilor de afaceri pentru contestatiile depuse [Rezultate re-evaluare planuri de afaceri]

Rezultatele evaluarii planurilor de afaceri [Rezultate evaluare planuri de afaceri]

Rezultatele evaluarii eligibilitatii administrative a planurilor de afaceri [Rezultate evaluare eligibilitate administrativa]

Planuri de afaceri depuse in perioada 1-23 noiembrie 2018 [Planuri de afaceri depuse]