Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Metodologii și proceduri


Metodologiile de implementare și procedurile de lucru/selecție necesare implementării proiectului au drept scop îmbunătăţirea sustenabilă a situaţiei grupului ţintă și au în considerare:

- mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcină/obiectiv şi realizarea acestora conform specificaţiilor şi în intervalul de timp alocat;

- comunicarea permanentă cu factorii de decizie regionali şi locali şi beneficiarii potenţiali ai proiectului în vederea determinării aşteptărilor şi necesităţilor acestora şi a evoluţiei în timpul implementării proiectului;

- furnizarea permanentă de informaţii pentru implementarea proiectului în funcţie de necesităţile identificate ale beneficiarilor;

- monitorizarea permanentă a indicatorilor şi rezultatelor directe şi indirecte şi raportarea internă - între parteneri şi externă - către finanţator şi în media;

- identificarea deviaţiilor, a cauzelor şi a acţiunilor corective necesare.


[ANEXA 3 GRILA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI SIMPLIFICATĂ]


[Procedura de implementare si Metodologia de implementare a proiectului]

[Procedura de informare si mediatizare a proiectului]

[Procedura de identificare si selectare a grupului tinta]

[Procedura pentru atribuire a contractelor de achizitii]

[Procedura de lucru privind activitatea formatorilor]

[Metodologia de derulare a Concursului de Planuri de afaceri]
     [Anexa 1 Plan de afaceri]
     [Anexa 1A Bugetul proiectului]
     [Anexa 1B Proiectia veniturilor si cheltuielilor]
     [Anexa 2 Grila de verificare a eligibilitatii Planului de Afaceri]
     [Anexa 3 Grila de evaluare a planurilor de afaceri]
     [Anexa 3A Solicitare de clarificari]
     [Anexa 4 Declaratie de eligibilitate]
     [Anexa 5 Declaratie de angajamen]
     [Anexa 6 Declaratie evitare a incompatibilitatii]
     [Anexa 7 Declaratie evitare dubla finantare]
     [Anexa 8 Cerere tip de înscriere şi înregistrare Plan de afaceri]
     [Anexa 9 Coperta autorizata plan de afaceri]
     [Anexa 10 Opis plan de afaceri]
     [Anexa 11 Contestatie plan de afaceri]

[Corrigendum nr.1 la Metodologia de derulare a Concursului de Planuri de afaceri]

[Procedura de monitorizare a functionarii Planurilor de afaceri]

[Procedura privind circuitul documentelor]

[Procedura pentru arhivarea documentelor]